26 Şubat 2019

Aşkar Dergisi'nin 49. Sayısı Çıktı

Aşkar, 49
Aşkar Dergisi’nin 49. sayısı çıktı. Üç aylık yayın periyodu ile çıkan derginin Ocak – Şubat  – Mart 2019 tarihli sayısı güçlü bir ses olarak okurunun karşısında. 

Şiir, Türk Müziği Has Şiirimizdir, öykü, taarruzname, soruşturma, mesuliyet meselesi ve kitap olmak üzere yedi bölümden müteşekkil olan derginin şiir bölümü bu sayıda da oldukça güçlü. İrfan Dağ, Aziz Mahmut Öncel, Çağrı Subaşı, Yasin Fişne, Ali Yılmaz, Musa Günerigök, Seyit Köse, Ümit Çiçekli, Cengizhan Genç, Hikmet Çamcı, Burak Çelik, İsmail Şen, Murat Özel, Özgür Ballı, Cihad Özsöz, Emre Öztürk, Hüseyin Karacalar ve İdris Ekinci bu sayının şairleri arasında.

İrfan Dağ, “Üzül Mustafa üzülmeyen haindir / Sentetik bir kadına bakarken en çok üzül” mısralarıyla başladığı Parçalı Modern Lirik başlıklı şiiriyle derginin dikkat çeken şairleri arasında. Ayartılmış Gerçekliği Hapla başlıklı şiiriyle Aziz Mahmut Öncel, sıkılmış bir yumruk olarak okurunun karşısına çıkıyor. Hüseyin Karacalar, “Döşüme, düşüme sinen arayışımı kimseye yedirmem / Kaybolmak kime özgüdür” mısralarıyla arayışımıza, kayboluşumuza serin bir sığınak gösteriyor. İdris Ekinci, Cennet Dağı başlıklı şiiriyle seslendiği Ali’ye Cennetin dağ halini adım adım gösteriyor.

Mustafa Melih Erdoğan, Türk Müziği Has Şiirimizdir serlevhası altında Yesari Asım Arsoy isimli bestekârımızı konu ediniyor. Bestesi ve güftesi Arsoy’a ait olan Sazlar Çalınır Çamlıca’nın Bahçelerinde başlıklı hicaz şarkının da kendisine yer bulduğu bu bölümde bestekârın diğer eserlerine de değinilmiş.

Okur, derginin bu sayısında yedi öyküyle baş başa kalacak. Regaib Albayrak, Veysel Altuntaş, İsmail Demirel, Aysun Ellidokuzoğlu, Numan Altuğ Öksüz, Muhammed Şahin ve Selim Baki öykü bölümüne katkı sunan isimler.

Taarruznâme bölümünde Aziz Mahmut Öncel, Ne Söyler başlıklı yazısıyla şiirin bizi tanık tuttuğu gerçekliğe götürüyor.

Aşkar, Şiir Soruşturması başlığı altında geride bıraktığımız yılda Türk şiirinde yaşanan hareketliliği mercek altına aldı. Kafagöz Dergisi adına Ali C. Yoksuz, Nepal Fanzin adına Enes Kurdaş, Hece Dergisi adına Hayriye Ünal, Aşkar Dergisi adına İdris Ekinci, Heterotopya Yayınları adına Murat Üstübal, Mahalle Mektebi Dergisi adına Ömer Korkmaz, 160. Kilometre Yayınları adına Ömer Şişman, Kaygusuz Dergisi adına Salim Nacar geçtiğimiz yılın şiir verimini değerlendiren isimlerdi.
Öykü Soruşturmasında ise Necip Tosun, Post Öykü Dergisi adına Aykut Ertuğrul, İz Yayıncılık adına Güray Süngü, Muhayyel ve İtibar Dergileri adına Hüseyin Ahmet Çelik, Mahalle Mektebi dergisi adına Mehmet Kahraman geçtiğimiz yılın öykü verimini değerlendiren isimlerdi.

Mesûliyet Meselesi’nde ise Ferhat Nabi Güller’in “Başını Örten Kızlar Felsefe Bilmelidir” ve Mütesettir Kızlar Filozof Olmalıdır başlıklı yazısıyla karşılaşmaktayız. İsmet Özel’in Başını Örten Kızlar Felsefe Bilmelidir isimli eserini anlama ve anlatma gayreti içinde olan yazı, meşguliyet ve mensubiyetin önemine değiniyor.

Kitap bölümünde Halime Çakır, Mukadder Gemici’nin Nuh’un Kızı isimli eserini inceledi. Selim Baki ise İbrahim Aslaner ‘in Düş Düşe Uğultular isimli eserine mercek tuttu.