17 Ocak 2015 Cumartesi

Mâtem-i Aşk | Eyüp Aktuğ


Matem-i Aşk

Gözlerini vâsl eyle sine-î figânıma,
Cemâline nazar edip menâle ereyim.
Kirpiğin hançer-i ebru sayd eyle canıma,
Mâh yüzün aşikâr edip visâle ereyim.

Ey hüsn-ü nihânım mücessem oldun rûhumda,
Rûh-i revânım giryân oldun nakş-ı nurumda,
Bir hayalsin gündüz düşümde gece uykumda,
Bastığın yerde cân verip nihâle ereyim.

Nigâh kıl tebessümün değince ruhânıma,
Bûy-i vefâ dolacak reftârınla cânıma,
Kaşların ki kâs-i keman oldu büryanıma,
Kalbime gölgeni serip kemâle ereyim.

Bilemem yâr gülşen-i hüsnüne varır mıyım,
Hüsn-ü anına değip zülfünü tarar mıyım,
Aşkîyim çeşm-i ruhunda sana kanar mıyım,
Herşeye nihayet verip hayâle ereyim.

Eyüp Aktuğ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder