22 Haziran 2013 Cumartesi

NÂR-I AŞK (Kendi şiirlerimden)

NOT: Bu şiirimin bende çok ayrı bir yeri vardır. Bu şiiri yazabilmek için 7 günümü uykusuz bıraktım. Tek bir saniyesi uyku ile harcanmamış 7 günün sonunda 14'lü hece ölçüsünde olan NÂR-I AŞK'ı tamamlayabildim.
Ölçü: 14
Düzen: eeeaa

NÂR-I AŞK
Ben âhî değilim ki ahrette olsun gözüm,
Ben sufî değilim ki sohbette olsun gözüm,
Cananda can bulan bir aşkîdir benim özüm,
Ne ahret ne de sohbet gerek aşkî olana.
Zülfünden bir tel gerek nâr-ı aşkta yanana.

Erisin ruhum bir ateş düşsün bu yatağa,
Beni omuzlayanlar tabutumu boş sansın.
Zülfünden bir tel bırak yatacağım toprağa,
Kabrime bakanlar ruhumu tütüyor sansın.
Ruhumu tütüyor gören nâr-ı aşkta yansın.

Akıp gider rüzgâr saçlarının arasında,
Bin bir renk seçilir gözlerinin karasında,
Bir âb-ı hayat saklı bu hicran yarasında,
Ben sana meftûnum herkes beni merhum sansın.
Beni musallada gören nâr-ı aşkta yansın.

Bende bensiz bırak beni terk-i can olayım,
İsmini al dilimden lisân-ı lâl olayım,
Her secdede duâmdır cananda can olayım,
Namazımı görenler kıblegâhım yâr sansın.
Kıblegâhımı yâr gören nâr-ı aşkta yansın.

Sarhoş et beni başkasında ayık bırakma,
Bir ümit bırak kalbime taakatsiz bırakma,
Visâlim ol kadehimde gözyaşı bırakma,
Hâlimi gösterenler beni ibretlik sansın.
Bu halimi ibretlik gören nâr-ı aşkta yansın.

Her hâl aşk bilmeze aşk cehennem olsa gerek,
Aşk ateşte yıkanmış bir cennet olsa gerek,
Sevmek yetmez yâr elinden zehir içmek gerek,
Bâde-i aşkı tadanlar zehri şifâ sansın.
Zehri dahi şifâ gören nâr-ı aşkta yansın.

Hüsn-ü cemâlsin berhava sinemde kor oldun,
Dualarımı ıslatan katre-i aşk oldun,
Virâne gönül sarayımın sultânı oldun,
Beni sende duyanlar aşığı maşuk sansın.
Her aşığı maşuk gören nâr-ı aşkta yansın.

Lisânım yabancıdır aşkı tanımayana,
Rahmet olmaz beş vakit huzura varmayana,
Yâr demeden yâri yaradanı anmayana,
Kapım kapalıdır nâr-ı aşkta yanmayana,
Aşkîdir Eyüp, bir başka gönlü sürgün sayar.
Başka gönlü sürgün görüp nâr-ı aşkta yanar.
                                   Eyüp Aktuğ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder