26 Haziran 2013 Çarşamba

Âyîne-i Aşk (Kendi şiirlerimden)

Ölçü: 16
Düzen: eeea
Âyîne-i Aşk
Firkat diyârından düşüp gâm yükümü çeken ayna,
Leylâ'ya Aslı'ya şirin cemâli sen mi bildirdin?
Nerede bir güzel varsa ardı sıra giden ayna,
Cânanımın gözündeki sürmeyi sen mi çektirdin?

Kaybolunca iki secde arasında, cânı buldum,
Cânanım imiş bulduğum cânı cânanıma sundum,
Gözlerimi hâyaline açıp hâkikate yumdum,
Vuslat bağına hicrân tohumunu sen mi ektirdin?

Şehr-î gururu talan etti kalbgâhın orduları,
Her doğruyu yalan etti cânanımın bakışları,
Arz-ı halimi malûm etti kalem bilip kaşları,
Ağyârımı hüsn-û ânın yoluna sen mi serdirdin?

Muhabbet-î aşk ile harcanmayan ömür boş imiş,
Senin derdinden olursa düştüğüm verem hoş imiş,
Mehtaba doğmasa yüzün baktığım güneş loş imiş,
Bu Aşkî'ye zehri şifâ diyerek sen mi içtirdin?
                                            Eyüp Aktuğ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder