25 Eylül 2011 Pazar

İmân ve Aksiyon (İnceleme)

Bu kitap; büyük şair, yazar, fikir ve aksiyon adamı, Büyük Doğu mimarı Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in iki ayrı konferansından oluşmuştur.
 • İman ve Aksiyon
 • Özlediğimiz Neslin Vasıfları 
1949 yılında Büyük Doğu Cemiyeti'nin kuruluşundan itibaren büyük bir aksiyon sahasına giren ve Anadolu'yu bir baştan uca sarsan Üstad Necip Fazıl için, mevzuu ne olursa olsun verdiği her konferans, «Tanzimattan beri gelen sahte inkılapların çürüttüğü ruh kökümüzü kurtarma, kainat çapında hesaba vurma, Türkün ruh ve madde dünyasını Batının da hayran olacağı ve içinde her derde deva bulacağı bir ideolocya planında kurma ideali»ne bağlıdır.

Özlenen ve asırlardır yolu gözlenen Mukaddesatçı Türk Gençliğinin hamurunda parmak izleri bulunan Üstad Necip Fazıl Kısakürek, bu kitabında beklenen neslin vasıflarını, İslam ölçüsü ve resul buyruğu esas alınarak bize bildirmiştir.

Aradığımız gençte; 
 1. Vecd ve aşkla yanmanın vasfı 
 2. Sır idraki ile duymanın vasfı 
 3. Kainat ve nefs muhasebesi ile düşünmenin vasfı 
 4. Eşya ve hadiseye hakimiyet ve şecaatle davranmanın vasfı 
 5. Her türlü fedakarlık ve disiplinle ileriye atılmanın vasfı 
 6. En derin merhamet içinde en keskin şiddet seviyesine ermenin vasfı 
 7. Büyük aksiyon dehasıyla işe ve hamleye girişmenin vasfı 
 8. O’nun ahlakıyle ahlaklanmanın ve başka hiçbir yol tanımamanın vasfı 
 9. En nadide zevk ve estetikle süslenmenin ve dış alemi süslemenin ve her kıymeti içte bilmenin vasfı.
İşte bu 9 maddelik hüviyeti kazanabilirsek, kurtuluş iksirimizin ve deva reçetemizin sahibi oluruz. Kanuni devrinden bu yana, bu 9 maddelik hüviyetin maddeleri teker teker koparıldı. Evvela, vecd ve aşk ile yanmanın vasfını kaybettik. Kalbimizde ki bu aşkı kaybettikten sonra diğer maddelere sahip olmanın bir anlamı ve şuuru kalmadı.

Bu kitap, kurtuluş hamlemiz için alternatif reçeteler sunmamaktadır. Tek kurtuluş kaynağımızın İSLAM'a bağlanmak olduğu gerçeğini ihtar etmektedir.

Kitabın muhteviyatını naklettikten sonra, madde boyutuna geçelim.
 • Büyük Doğu Yayınları
 • 144 sayfa
 • 12,5x19,5 cm
 • Karton Kapak
Kitabı almanızı ve layıkı ile okumanızı temenni ediyorum. Allah'a emanet olun...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder