9 Mart 2011 Çarşamba

Kadın bütün haklarını İslam'da bulmuştur.

Şimdinin, güya ileriden giden esas gericilere, din düşmanlarına, din simsarlarına göre kadının haklarını din büsbütün elinden almış onu erkeğe esir ve mahkum kılmıştır. Burada din ibaresini kullanarakta İslam'a işaret ediyor.
1. Bölüm
Misli görülmemiş bir cahillik... Dünyada emsaline rastlanamayacak bir körlük...
İslamiyet'ten önce hem avrupa denen medeniyet canavarının toplumsal yapısını hemde bedevi arapların toplumsal yapısını hatırlayalım. İkiside birbirine eştir. Kadın her iki cahiliye dönemlerindede şeytani bir varlık olarak görülmekte, annelerin doğurduğu kız çocukları diri diri toprağa gömülmekte, kadın insan dışı bir hayvan olarak kabul edilmekte idi. O sadece bir hizmetkar, efendisinin emrine itaatten başka bir görevi olmayan bir varlık idi. Bir baba kız evlat sahibi olunca utancından toplum içerisine çıkamaz, anneler kız evlat dünyaya getirince kocasından göreceği zulümün hesabını yapardı.

Ve nihayet...
Evet en nihayetinde kainatı rahmeti ile bürüyen yüce Allah yeryüzüne insanlığın kurtarıcısı olan sevgililer sevgilisini gönderdi. Peygamber efendimizin dünyayo nuru ile şereflendirmesi ve bir zaman sonra hak peygamber olduğu müjdelenmesi ile İslam ölçüleri ayetler şeklinde resule bildirildi.
 Artık annelerimizin, kız kardeşlerimizin, kız evlatlarımızın toplumda bir utanç kaynağı olmaktan çıkacak, aksine "Cennet anaların ayaklarının altındadır." düsturu ile kadına verilen ehemmiyet kat ve kat artacaktı. Artık ne babalar kız çocuklarını toprağa gömecek, ne anneler ölüme giden çocuklarının arkasından gözyaşı dökecekti. Kadının değerli bir varlık oluşunu bütün yeryüzüne böylece ilan edilecekti.
İslamiyet ile birlikte erkeğin kadın üzerinde hakkının yanı sıra kadınında erkek üzerinde hakkı olduğu ayetlerle bildirildi. 1400 yıl önce Allah'ın ayetleri ile dünyaya ilan edilen kadın-erkek hukuku o tarihten 1400 yıl sonra ancak gereği gibi anlaşılabildi. Doğulu ise bunu batılı adamdan öğrendiğini sandı. Kadına karşı centilmenlik denen uyutucı bir kavram ile bizlere kadına nasıl davranılacağı konusunda nasihatlar verilmeye devam edildi. Ve bizler Avrupalı'nın 1000 küsür yıl sonra kadına verdiği esas hakkı İslamiyet'in 1400 yıl evvel verdiği gerçeğini onların suratına bir tokat gibi çarpmaktan aciziz. İslam ölçülerini layıkı ile açıklayamaşımız ise ayrı bir bahistir.

2. Bölüm
Şu laik görünen sekülerler tartışma programlarında sürekli kadın-erkek eşitliğinden bahsediyorlar. Lakin unuttukları en büyük gerçek en büyük yanılgı ise bu ülkede kadın-kadın eşitsizliği olduğudur.
Nasıl yani?
Başörtülü hanım kızlarımızın üniversite tahsil hakkından mahrum kalmasına neden seslerini çıkaramıyorlar. Masaya yumruklarını vurup bunun adaletsiz bir uygulama olduğunu söylemek yerine bu yasağı uygulayanlara alkış tutmak ile yetinmeyip birde halkı dini inanlarından dolayı aşağılıyor, dini inançlarından dolayı başörtüsü kullananlara "sıkma baş", "örümcek kafalı" gibi hakaretlerde bulunuyorlar. Bu cürreti kendilerinde nereden bulabiliyorlar. Bunların amacı kadın haklarını savunmak olsaydı eğer üniversite kapısı önlerinde coplanan genç kızların feryadını duyar ve eğer bir vicdanları varsa bu feryadı bir vicdan muhasebesinden geçirip, bu hakaretleri kendisine doğrultu.

Başörtüsü milli mücadele ruhumuzun köklerini oluşturmaktadır. Bu gerçeği inkar etmek asil ve yüce Türk milletine ihanet kılıçların en keskinini Türkün can özüne saplamaktır. Milli mücadelemiz, bir fransızın elinin başörtüsüne uzanıp yırtmak istemesi üzerine Sütçü imamın kurşununu bu fransızın beynine saplaması ile başlamış, dünyada emsali görülmemiş bir varoluş destanıdır.

Yazımı bitirirken büyük fikir adamı, şairler sultanı, büyük düşünür, büyük aksiyon adamı, İslam davasının neferlerinden ÜSTAD Necip Fazıl Kısakürek'in şu sözlerini paylaşmak istiyorum.
"Başörtüsünden dolayı bir kızın eğitim hakkının elinden alınması demek milli mücadele ruhuna tükürmektir''
Veda ederken: Eskilerden, hala aynı manzume...

2 yorum: